BoomerangedXM

XPRESS YOUR SCHOOL

School prospectus

Portal XM Academy: Workshops magazine maken, vormgeving, schrijven en interviewtechniek.

Tips en Trucs

Algemeen

 • Bedenk een goede titel voor je schoolkrant.
 • Vermeld op iedere schoolkrant de naam van je school en een editienummer.
 • Maak een colofon, een inhoudsopgave en geef de lezer alvast een preview van de volgende uitgave.
 • Zorg ervoor dat niemand beledigd of belachelijk gemaakt wordt in een artikel.
 • Probeer als redactie een eigen ruimte te krijgen waar je kunt overleggen, maar ook kunt werken aan de schoolkrant.
 • Ruim tijd in voor overleg; het is belangrijk dat jullie als redactie een geheel vormen en niet allemaal alleen met jullie eigen onderdeel bezig zijn.
 • Gebruik geen afbeeldingen of teksten zonder toestemming van de maker, denk aan auteursrecht.
 • Hou eens een creatieve vergadering; ga brainstormen of mindmappen over rubrieken en artikelen, dan kun je veel nieuwe ideeën opdoen, waar je het hele redactiejaar uit kunt putten.
 • Denk na over de opvolging van de redactie; zorg dat er ieder jaar een paar nieuwe redactieleden bijkomen die kunnen dan ervaring opdoen, voordat alle ervaren redacteuren ermee stoppen.

Teksten

 • Gebruik lettertypen die goed leesbaar zijn
 • Zorg voor een goed ritme: wissel korte en lange teksten af
 • Schrijf voor een publiek, denk aan de lezer!
 • Gebruik meerdere kolommen of tekstblokken
 • Bedenk een goede titel en een aansprekende inleiding
 • Biedt de lezer structuur: gebruik kopjes, lijstjes, vet en cursief

Interviewen

 • Zorg dat je een interview goed voorbereidt. Doe goede research, onderzoek wie je interviewt. Denk na over het doel van het gesprek. Wat wil je bereiken met je interview?
 • Wat zijn de belangrijkste vragen waar je antwoord op wilt? Leg hier de nadruk op in het gesprek. Durf ook dezelfde vraag nog eens te stellen als je geen antwoord krijgt of maar een half antwoord.
 • Reageer tijdens het gesprek op wat iemand zegt. Vraag door op wat er verteld wordt.
 • Leg verslag van het gesprek. Je kunt aantekeningen maken of het gesprek opnemen.
 • Laat het uitgewerkte interview lezen aan de geïnterviewde en vraag toestemming voor publicatie.

Kleurgebruik

 • Bedenk welke kleuren passen bij de uitstraling van je schoolkrant.
 • Laat dezelfde kleuren terugkomen in de hele schoolkrant, zodat het één geheel wordt.
 • Gebruik vooral veel wit op iedere pagina, dat geeft de lezer structuur.